Spätné odkazy – Linkbuilding

Spätné odkazy alebo backlinks sú jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujcich poradie vo vyhľadávačoch a preto sú pri seo optimalizácii nepostrádateľné. Jedná sa o časť optimalizácie web stránok nazývanú off-page SEO.

Budovanie spätných odkazov a ich zdroje

Získavanie spätných odkazov by malo nasledovať potom ako máme správne vykonanú prvú časť – tzv. on-page SEO. Bez toho nemá budovanie spätných odkazov veľký význam.
Zdroje spätných odkazov môžeme v jednoduchosti rozdeliť na:

  • registrácia do katalógov

  • vydávanie PR článkov

  • výmena odkazov

  • linkbaiting

  • kupovanie odkazov

Teraz trochu podrobnejšie k jednotlivým zdrojom

Registrácia do katalógov

Toto by mal byť základ každého budovania spätných odkazov. Jedná sa o najjednoduchší spôsob linkbuildingu. To ale samozrejme ako to už býva znamená aj to že je pravdepodobne najmenej účinný. To nakoľko je registrácia účinná závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je konkurenčnosť daného prostredia – nakoľko sú konkurenčne náročné kľúčové slová na ktoré cielime. V prípadoch keď sa pohybujeme v nie vysoko konkurenčnom prostredí je možné dosiahnuť vysokých pozícií v SERP aj po samotnej registrácii do internetových katalógov avšak z dvomi podmienkami. Po prvé naozaj kvalitné on-page SEO a po druhé správna registrácia. Je jednoduché registrovať stránku do katalógov, ale nie je jednoduché registrovať ju správne. Odkazy podliehajú schváleniu administrátorov jednotlivých katalógov t.j. majú možnosť pozmeniť odkaz alebo ho aj úplne odmietnuť. Dôležité sú samozrejme anchor texty a descriptions. Tie musia okrem iného variovať. Zoznamov katalógov je na webe veľa, stačí „vygoogliť“.

Publikovanie PR článkov

Reklamné články, alebo PR články sú ďalšou z možností ako získať kvalitné spätné odkazy. Výhodou takto získaných spätných odkazov je to, že sú spravidla viac cenené z pohľadu google ako nejaké odkazy z patičky webu, alebo bočného menu ako je to často vidieť na niektorých stránkach. Tieto odkazy vyzerajú oveľa prirodzenejšie. Ďalšou výhodou je tématická relevantnosť. Význam spätného odkazu je oveľa vyšší zo stránky tématicky rovnakej, alebo aspoň príbuznej k nášmu webu, ako z webu s úplne inou témou.Toto máme pri vydávaní PR článkov plne pod kontrolou, keďže je ich možné napísať vo vlastnej réžii. Počet serverov s možnosťou bezplatného vydania reklamných článkov je na Slovensku značne obmedzený, hlavne tých kvalitnejších je iba niekoľko. Bola by ale chyba nevyužiť túto možnosť linkbuildingu, hlavne keď pomer cena/náklady je v tomto prípade veľmi výhodný.

Výmena odkazov

Výmena odkazov je jedným zo spôsobov ako získať spätné odkazy smerujúce na stránku. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov. Oslovím iného správcu stránky a ponúknem mu že na svoju stránku umiestnim odkaz na jeho stránku a on spraví to isté. Má to však aj viaceré nevýhody. Po prvé google to nemá rád. Je to obchádzanie jeho algoritmu. Nie sú to prirodzené odkazy ale umelo vytvorené. Google to vie aj samozrejme odhaliť. V minulosti mala výmena odkazov výrazne vyšší vplyv na lepšie pozície ako v súčasnosti. Navyše pri väčšom počte výmenných linkov hrozí s vysokou pravdepodobnosťou zníženie GTPR – google toolbar pageranku. Bežne sa zníži GTPR takto postihnutej stránky o 2 až 3 body. Ak máte teda GTPR 5 ľahko a veľmi pravdepodobne sa stane to, že sa zníži na GTPR 2. To síce neovplyvňuje pozície, ale často krát to zabráni ďalšej výmene odkazov. Toto hrozí pri väčšom počte výmenných odkazov, počet je individuálny ale viac ako 4-6 neodporúčame. Dôležité je tiež umiestnenie takýchto odkazov. Najhoršie možné miesto je v patičke stránky a side-wide – to je na každej podstránke celého webu. Ak vymieňať, tak s tématicky relevantnými stránkami.

Linkbaiting

Ak by bol svet dokonalý, tak by mal existovať iba tento spôsob získavania spätných odkazov. Ale nie je. Linkbaiting je prirodzené získavanie spätných odkazov na stránku. V princípe sa jedná o toto. Obsah stránky je natoľko kvalitný, že správcovia iných webstránok alebo bloggeri prirodzene odkážu na danú stránku a tým pádom získate spätný odkaz. Riešením je teda publikovať taký obsah, aby ľudia prirodzene na Vás odkazovali. Vyzerá to jednoducho, ale nie je to jednoduché. Aby niekto svojich návštevníkov odkázal aj na inú stránku musí byť cielová stránka nie len kvalitná, ale často krát aj originálna. Internet je plný duplicít, už aj z tohto vyplýva, že naozaj kvalitného obsahu je percentuálne veľmi málo. Získavať backlinky takýmto spôsobom je asi to najťažšie, ale na druhej strane sú takéto odkazy často krát tie najkvalitnejšie aké je možné získať. Dôvodom je to, že často krát sa jedná o odkazy zo stránok s vysokou autoritou v danej téme. Rovnako tak sú to často krát tzv. deep linky teda odkazy smerujúce na konkrétnu podstránku webu a nie iba na hlavnú stránku. Toto je ďalší z faktorov ktore berie google do úvahy pri radení výsledkov – SERP.