Copywriting

Čo znamená copywriting?

Copywriting je jednoducho povedané písanie textov ktoré sa použijú na web stránke. Dôležité pri písaní textov na www stránky je ale to, aby sme skĺbili „správnosť“ textu ako pre návštevníkov stránky, tak aj pre robotov vyhľadávačov, ktorý stránky indexujú. Kvalitne napísaný text pre každú stránku je elementárny základ, ktorý je nevyhnutný pre výborné umiestnenie na horných pozíciách vo výsledkoch hľadania.

Ako prebieha copywriting?

Napísanie správnych textov je o vhodnej spolupráci SEO konzultanta a majiteľa web stránky. Postupuje sa tak, že majiteľ – správca web stránky napíše text ktorý vhodne popisuje službu alebo produkt o ktorom sa na danej stránke píše. Následne ho SEO konzultant upraví, pripomienkuje tak, aby spĺňal požiadavky, ktoré sa z hľadiska SEO optimalizácie a copywritingu požadujú.